MHUNOIII
Booster Serum มีทั้งหมด 3 สูตรเช่นเดียวกับมาส์ค เน้นการฟื้นฟูปัญหาผิวให้เห็นผลได้ชัดเจนรวดเร็ว ลักษณะเป็นเนื้อเหลวใส ซึมไว สบายผิว ให้เห็นผลดีสุดแนะนำใช้คู่กับสลีปปิ้งมาส์คสูตรเดียวกัน