Earn Points to Discount

Earn Points to Discount

ทุกคะแนนสะสม คือส่วนลด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Cute Press ทุกยอดซื้อ 100 บาท (สุทธิ) รับคะแนนสะสม 1 คะแนน คะแนนที่ได้ใช้แลกรับส่วนลดได้สูงสุด 40% (สุทธิ)

  • ใช้ 5 คะแนน แลกรับส่วนลด 25% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
  • ใช้ 10 คะแนน แลกรับส่วนลด 30% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
  • ใช้ 15 คะแนน แลกรับส่วนลด 35% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
  • ใช้ 20 คะแนน แลกรับส่วนลด 40% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
  • ใช้ 25 คะแนน แลกรับส่วนลด 40% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 6,000 บาท