คะแนนสะสมใช้แลกส่วนลด

คะแนนสะสมใช้แลกส่วนลด

ทุกคะแนนสะสม คือส่วนลด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Cute Press ทุกยอดซื้อ 100 บาท (สุทธิ)
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน คะแนนที่ได้ใช้แลกรับส่วนลดได้สูงสุด 40% (สุทธิ)
(สามารถแลกคะแนนสะสมตามเดือนที่กำหนดเท่านั้น)

ใช้ 10 คะแนน แลกรับส่วนลด 25% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
ใช้ 30 คะแนน แลกรับส่วนลด 35% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
ใช้ 35 คะแนน แลกรับส่วนลด 40% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 4,000 บาท
ใช้ 40 คะแนน แลกรับส่วนลด 40% (สุทธิ) ภายในวงเงิน 6,000 บาท