Double Points

Double Points

• รับคะแนน Double Points เมื่อซื้อสินค้าทุกวันจันทร์ และทุกวันพุธ
• รับคะแนน Double Points เมื่อซื้อสินค้าทุกวันที่ 1 เเละวันที่ 16 ของทุกเดือน
• รับคะแนน Double Points ได้ทุกวัน เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท (สุทธิ) ต่อบิลขึ้นไป
• รับคะแนน Double Points ได้ในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นให้คะแนน Double Points พิเศษ (เป็นไปตามที่ฝ่ายการตลาดกำหนด)