Double Points

Double Points

  • รับคะแนน Double Points เมื่อซื้อสินค้าทุกวันจันทร์ และทุกวันพุธ
  • รับคะแนน Double Points ได้ทุกวัน เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท (สุทธิ) ต่อบิลขึ้นไป
  • รับคะแนน Double Points ได้ในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นให้คะแนน Double Points พิเศษ (เป็นไปตามที่ฝ่ายการตลาดกำหนด)