การรับคะแนนสะสม

การรับคะแนนสะสม

ทุกยอดซื้อ 100 บาท (สุทธิ) รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
1. คะแนน Bonus Points จะได้รับตามเดือนที่กำหนดเท่านั้น โดยซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
2. สามารถรับ คะแนน Bonus Points ได้ทั้งช่องทางคิวท์เพรสช้อปและ คิว์เพรสช้อป ออนไลน์